Carafes

seramik kurukafa karaf

seramik kurukafa karaf
seramik kurukafa karaf

seramik kurukafa karaf    seramik kurukafa karaf
This item is made of ceramic.
seramik kurukafa karaf    seramik kurukafa karaf